Nota prawna

Klient może dokonać zakupu Wycieczki stacjonarnie w siedzibie Organizatora lub na odległość – za pośrednictwem strony Serwisu – na zasadach i po akceptacji Regulaminu sprzedaży Wycieczek oraz Zasad uczestnictwa w Wycieczce.

Wszelkie informacje, opisy oraz ceny zawarte zarówno na stronie Serwisu jak i w Programie Wycieczki nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Organizowane przez nas Wycieczki nie trwają dłużej niż 24 godziny i nie zawierają zakwaterowania, w związku z czym do Wycieczek nie mają zastosowania przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych (Dz. Urz. UE L 326, str. 1) ani Dekretu Prezydenta Grecji Προεδρικό Διάταγμα, αριθ.: 339/96.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Wycieczce oraz inne ważne informacje, opisane są w Regulaminie sprzedaży Wycieczek oraz w Ogólnych zasadach uczestnictwa w Wycieczce.

 

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, zdjęć, grafik, formularzy, logotypów, a także do treści zamieszczonych na Stronie, w tym w ramach Bloga, czy opisów Wycieczek – należą do Organizatora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

Użytkownik może korzystać z treści zawartych na stronie jedynie w ramach własnego użytku osobistego.

W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.